Test og afgangsprøver

Elever i folkeskolen skal i 9.klasse til 9.kl.prøver, der alle er obligatoriske. 9.kl.prøverne består af såvel skriftlige som mundtlige prøver. De skriftlige prøver er placeret i starten af maj, mundtlige prøver finder sted i juni.

Prøveplan maj/juni 2019

Prøvebekendtgørelse

Prøvevejledninger

Projektopgave i 9. klasse

Prøveresultater herunder seneste afgangsprøve

Øvrig info vedrørende prøveafviklingen