Hvert år i december uddeler Børnenes Kontor julekurve til famlier, som har behov for hjælp. Ansøgningsskemaer kommer til skolen omkring efterårsferien. Skolens kontor laver et opslag, når skema kan afhentes. Der kan max. ansøges én gang pr. familie.

Børnenes Kontor yder desuden tøjhjælp omkring sommerferien. Ansøgningsskemaer kommer til skolen omkring påske. Skolens kontor laver et opslag på ForældreIntra, når skema kan afhentes. Der kan laves en ansøgning pr. barn.

For begge gælder at hjemmene kontaktes, når skolen modtager afgørelse om godkendelse/afslag. Eventuelt bortkomne bevillinger på julehjælp erstattes ikke, så hjemmet bærer selv ansvaret for at afhente disse på kontoret, alternativt kan de sendes med barnet hjem efter anmodning fra hjemmet.