Forældrerådet


Forældrerådsrepræsentanter vælges for et år ad gangen på det første forældremøde efter sommerferien.
Forældrerådet arrangerer bankospil, diskofester ect. og overskudet går til eleverne på skolen.