Nordregårdsskolens ordensregler

 
Formål:At sikre en god og behagelig dagligdag for alle os der bruger Nordregårdsskolen.
 

Vi regner med:

  • At alle møder således at undervisningen kan starte til tiden.
  • At vi alle viser hinanden hensyn, også når vi er på skolen.
  • At vi alle passer på vores skole og de ting der er på skolen.
  • At du passer godt på de bøger og andre ting du låner eller får på skolen.
  • At vi alle hjælper hinanden i og udenfor skolen.
 

Vi vil gerne have:

  • At cykler og knallerter parkeres i cykelkælderen, og at du trækker op og ned af rampen, med    motoren slukket.
  • At du kun kører på cykel, knallert, løbehjul, rulleskøjter o.l. udenfor skolens område.
  • At du lægger legetøj medtaget på skolen, i din taske eller jakkelomme, når du har time, og at  elektronisk legetøj er slukket når du har time.
  • At du hænger dit overtøj i centralrummet.
 
I frikvarteret må du opholde dig udendørs i skolegårdene eller inde i centralrummet.
 

Indeordning:

Elever i 0.klasse til og med 3. klasse må benytte bibliotekshaven fra påske til efterårsferien.
 
Elever der har fået en skriftlig tilladelse af skolens kontor, kan forlade skolen i skoletiden. Dog må 7. – 9. klasserne forlade skolen i frikvarterer og mellemtimer, hvis de har skriftlig tilladelse fra deres forældre.
 

Husk også at:

 
Skolen er røgfrit område
 
Uddeling af reklamer, propaganda o.l. på skolen, skal have skolelederens godkendelse.
 
At din mobiltelefon skal være slukket, når du har undervisning. Bliver den inddraget, udleveres den efter skoletids ophør.
 
 
 
Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 25. oktober 2011.
 
 
 
 
Allan Mortensen     /     Sussie Nørsø