Læs mere generelt om sundhedsplejen i Tårnby Kommune her
 
Folder om lus
 
Sundhedsplejerske Marie Ørbæk Jensen

Tlf.  30 76 05 92     tirsdag og fredag kl. 8.00 – 12.00

Sundhedsplejens tilbud på skolerne i Tårnby kommune

0. klasse: Forældre og barn inviteres til sundheds samtale. Højde/vægt, synsprøve, høreprøve, farvetest og motorisk screening.

1. klasse: Sundhedssamtale, højde/vægt, synsprøve og evt. høreprøve.

2. klasse: Individuel opfølgning

3. klasse: Sundhedssamtale med 3 elever ad gangen, højde/vægt og synsprøve.

4. klasse: Pigerne undervises om menstruation (1-2 lektioner)

5. klasse: Klasseundervisning om pubertet (2 lektioner)

6. klasse: Klasseundervisning om rygeforebyggelse (3 lektioner). Sundhedssamtaler. Højde/vægt og synsprøve.

7. klasse: Individuel opfølgning.

8. klasse: Klasseundervisning om prævention, ”1.gang” og sexsygdomme.(3 lektioner)

9. klasse: Udskolings samtale, højde/vægt, synsprøve, høreprøve, evt. farvetest.

Hvis det skønnes, at barnet har brug for individuel opfølgning, indkaldes det til samtale efter behov.